Đường Kính Quạt Phi 70

Showing all 6 results

Quạt hút nối ống gió | kích thước cánh quạt hướng trục | cấp quạt hướng trục tăng áp.