Đường kinh quạt phi 80

Showing all 5 results

-7%
-8%
-14%
-5%
10.500.000  10.000.000 

Đường kính quạt phi 80, giá quạt hút hướng trục | kích thước quạt hút hướng trục tròn.