Đường kinh quạt phi 80

Hiển thị tất cả 9 kết quả

Đường kính quạt phi 80, giá quạt hút hướng trục | kích thước quạt hút hướng trục tròn.