Đường kinh quạt phi 80

Showing all 7 results

Đường kính quạt phi 80, giá quạt hút hướng trục | kích thước quạt hút hướng trục tròn.