Đường kính quạt phi 50

Showing all 20 results

-10%
4.000.000  3.600.000 
-11%
-10%
3.450.000  3.120.000 
-9%
3.300.000  3.000.000 
-8%

Quạt hút tròn, quạt hút nối ống tròn, quạt hút hướng trục phi 500, kích thước quạt hướng trục.