Đường kinh quạt phi 90

Hiển thị tất cả 9 kết quả

Kích thước quạt hút hướng trục | kích thước mặt quạt hướng trục| quạt hướng trục cao áp.