Showing all 12 results

Công ty Hưng Đức Phát, nhà cung cấp và phân phối các loại quạt ly tâm công nghiệp , chuyên cung cấp cho các công trình nhà xưởng, giá tốt nhất thị trường, có đủ các loại quạt ly tâm, Quạt ly tâm cao áp, Quạt ly tâm trung áp, Quạt ly tâm thấp áp.

-7%
3.000.000  2.800.000 
-9%
3.300.000  3.000.000 
-9%
4.400.000  4.000.000 
-10%
5.800.000  5.200.000 
-8%
7.400.000  6.800.000 
-7%
7.500.000  7.000.000 
-8%
10.000.000  9.200.000 
-9%
11.500.000  10.500.000 
-6%
18.900.000  17.800.000 
-7%
21.500.000  20.000.000 
-10%
24.500.000  22.000.000 
-8%
26.000.000  24.000.000